Polityka prywatności

 1. Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Przemysław Małyga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przemysław Małyga, z siedzibą przy ul. Garbary 95, b67, 61-757 Poznań, NIP: 7772233096 (zwany dalej: właścicielem).
 2. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby zapewnić przewidzianą prawem ochronę danych osobowych użytkowników (zwanych dalej: danymi).
 3. Właściciel nie jest dostawcą usług internetowych ani menedżerem lokalnych sieci.
 4. Użytkownikiem jest osoba fizyczna korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 5. Niniejsza strona internetowa przetwarza dane osobowe użytkowników w postaci imienia, adresu e-mail, numeru telefonu numerem IP (użytkownika) oraz wszelkie pozostałe informacje podane w treści wiadomości przez użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. W szczególności strona zbiera i utrwala ww. dane.
 6. Niniejsza strona internetowa nie jest sklepem internetowym.
 7. Niniejsza strona internetowa zawiera formularz umożliwiający pozyskiwanie ww. danych szczegółowo wskazanych w pkt 5 Polityki Prywatności przez Właściciela i przez usługę Google w ramach plików cookie oraz usługę Google Analytics udostępnianą przez Google Ireland Limited tudzież Google LLC. W pkt 9 Właściciel szczegółowo podał kto jest administratorem Twoich danych zależnie od Twojej lokalizacji.
 8. Zgodnie z prawem, tak długo jak podmiot (np. Właściciel) nie może łączyć adresu IP z innymi danymi identyfikacyjnymi, to zbierany ww. numer IP użytkownika nie mieści się w pojęciu danych osobowych.
 9. Administratorem danych osobowych jest Właściciel strony internetowej oraz w zakresie użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jest Google Ireland Limited oraz w zakresie użytkowników usług Google w Wielkiej Brytanii – z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA jest Google LLC.
 10. Administrator stosuje przewidziane prawem środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
 11. Właściciel wyjaśnia, iż sam adres IP użytkownika jest de facto przetwarzany (zbierany, zapisywany) niezależnie od woli Właściciela strony internetowej, z uwagi na konstrukcję usług internetowych. Na co właściciel nie ma wpływu.
 12. Podanie ww. danych wskazanych w pkt 5 Polityki Prywatności jest niezbędne do umówienia spotkania, udzielenia odpowiedzi na postawione Właścicielowi strony pytania. Tym samym podanie ww. danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Bez ich podania, Właściciel nie skontaktuje się celem umówienia spotkania ani nie udzieli odpowiedzi na postawione Właścicielowi strony pytania.
 13. Właściciel nie wyznacza inspektora ochrony danych (IOD).
 14. Właściciel nie wykorzystuje ww. danych do przekazywania informacji o nowościach i promocjach ani w celach marketingu bezpośredniego.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami użytkowników lub osoby trzeciej i w ww. zakresie oraz na udzielenie odpowiedzi na wiadomość napisaną przez Użytkownika lub osobę prawną lub podmiot nie mający osobowości prawnej w formie wybranej przez tą osobę: w postaci wiadomości e-mail lub nawiązania połączenia telefonicznego lub wysłania wiadomości tekstowej aby umówić spotkanie lub też by udzielić odpowiedzi na postawione pytania w zakresie udzielenia pomocy eksperta finansowego lub kredytowego odnośnie kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych i kredytów dla firm zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 16. Właściciel zastrzega sobie prawo do przetwarzania ww. danych w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczenia użytkowników lub osoby trzeciej oraz na udzielenie odpowiedzi na wiadomość napisaną przez Użytkownika lub osobę prawną lub podmiot nie mający osobowości prawnej w formie wybranej przez tą osobę: w postaci wiadomości e-mail lub nawiązania połączenia telefonicznego lub wysłania wiadomości tekstowej aby umówić spotkanie lub też by udzielić odpowiedzi na postawione pytania w zakresie udzielenia pomocy eksperta finansowego lub kredytowego odnośnie kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych i kredytów dla firm.
 17. Okres przechowywania ww. danych wynika z terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń dochodzonych względem Właściciela, oraz na rzecz Właściciela.
 18. Użytkownik, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych odbywających się na podstawie ww. zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem [art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.].
 19. Użytkownik, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych [art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.].
 20. Użytkownik, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [art. 13 ust. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.].
 21. Administrator danych nie podejmuje działań opartych wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych sprawach, w tym profilowania, które wywołuje wobec użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na użytkownika wpływa.